Søknad om:

Elsikker med Egenandelsfritak

ElSikker Bedrift - Hafslund
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som er sykmeldt/arbeidsledig
Skadeskjema - Egenandelsfritak
Vedlegg og Erklæring
Oversikt før signering

Vennligst vent

Velg skadetype
Søknad om:
Velg skadetype
 

For å kunne behandle søknaden om Egenandelsfritak trenger vi følgende dokumentasjon :

  • Skadeoppgjørsbrevet fra forsikringsselskapet som viser at bedriften har mottatt erstatning som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen

Viktig sjekkpunkt før søknad om Egenandelsfritak
Har bedriften mottatt forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/løsøre fra forsikringsselskapet?
*
Skadedato (skjult)
 
dagens dato(skjult)